Ho´oponopono pracuje se čtyřmi základními a zázračnými větami:  Omlouvám se – Prosím odpusť mi – Miluji tě – Děkuji.

Základní přístup jak využívat věty jsou afirmace. Stačí si je v duchu nebo nahlas opakovat stále dokola. A to pokaždé, kdy vás napadne. Tento způsob je účinný a lze jej jen doporučit.

K hlubší práci a k řešení složitějších situací je dobré si věty dále rozvádět, tak aby seděli na tu danou konkrétní situaci. Jako inspirace může sloužit přepis vět z knihy Ulricha Emila Duprého – Ho´oponopono a rodinné konstelace.

Z vět je nádherně vidět, že s Ho´oponopono nikdy nečistíme problémy druhých, ale pouze sebe sama a to jak na problémy reagujeme.

Pokud nevíte, jak využívat věty a proč si je rozvádět, využijte on-line kurzu.

Je mi to líto.

Akceptuji své negativní stránky, respektive to, co se protiví či odporuje lásce. Je mi líto, že já a moji předkové jsme tobě a tvým předkům vědomě či nevědomě ublížili. Je mi líto, že jsem druhým vědomě nebo nevědomě ublížil a zasáhl do jejich vývoje. Je mi to líto a omlouvám se.

Prosím, odpusť mi. – Já odpouštím sobě.

Odpouštím si své negativní stránky. Odpouštím si, že jsem se k tomu propůjčil. Odpouštím si, že jsem byl pachatel. Prosím o odpuštění, že jsem byl součástí problému. Odpouštím si, protože se cítím vinen. Odpouštím pachateli a vysvobozuji nás.

Miluji sebe. – Miluji tebe.

Respektuji sebe a respektuji tebe. Miluji sebe se všemi svými slabostmi a akceptuji se. Miluji, co je. Věřím, že mě tato situace posune dál. Respektuji situaci, která mi ukazuje, co je třeba dělat. Miluji situaci, jež ke mně přišla, aby mě znovu zavedla do řeky života. Vidím božské v tobě a vidím božské v sobě. Využívám tohoto poznání a nově utvářím situaci. Láska je jediná a největší síla ve vesmíru.

Děkuji.

Děkuji za požehnání skrývající se v této situaci. Děkuji za transformaci. Děkuji za poznání. Děkuji za prožitou zkušenost. Děkuji za nejlepší řešení pro mne a pro všechny zúčastněné. Dávám svolení k vyléčení. Děkuji za zázrak. Děkuji za svůj život.