Zpracování osobních údajů – kurz

Zpracování osobních údajů – kurz

Zpracování osobních údajů

Kurz jsem vytvořil ve volném čase a dávám jej volně k dispozici. Ale protože žijeme v právním rámci České Republiky, formálně připojuji Podmínky kurzu a informace o Ochraně osobních údajů.

 

Kdo je správce?

Správcem osobních údajů je Ondřej Karban, jakožto autor kurzu a provozovatel této stránky.

Jak mě můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů se mi napište na e-mail: ondrej.karban@gmail.com.

Kurz jsem vytvořil ve volném čase a stejně tak budu reagovat i na vaše maily.  Každopádně se budu snažit odpovědět co nejdříve.

 

 

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Jsou zpracovávány osobní údaje v minimální možné míře a to z těchto důvodů:

  • Organizace kurzu

Vaše e-mailová adresa je nezbytně potřeba k zasílání e-mailového kurzu. Bez ní to skutečně nejde.

  • Následné maily

Jakožto účastníkům kurzu dovoluji poslat ad-hoc maily, které navazují na kurz. Může se jednat o zhodnocení kurzu, doplnění informací obsažených v kurzu atd.

  • Přímý marketing skrz e-mail

Pokud využijete kurzu, vnímám, že vám mohu poslal newsletter s tematikou osobního rovoje.

Následné maily a přímý marketing skrze e-mail vám mohu zasílat po dobu 5ti let od prvního využití kurzu. Samozřejmě platí, že se  můžete ze zasílání newsletterů kdykoliv odhlásit tlačítkem”odhlásit se”  v patičce každého našeho e-mailu.

 

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu.

 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

 

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování.

 

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

Další informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na této stránce.