Je to jednoduchá otázka. Co je to štěstí?

Mnohým se může ihned vybavit replika “Štěstí, muška jenom zlatá!”. Ale jak je to se štěstím doopravdy?

Současná společnost nás často vede, abychom štěstí hledali někde venku. Štěstí tak míváme spojené s láskou, penězi, úspěchem. Stejně tak štěstí bývá vnímáno jako krátký okamžik. Pak jej vnímáme jako něco v minulosti nebo v budoucnosti a říkáme “tehdy jsem byl šťastný” nebo “budu šťastný až…”.

Jak je to tedy se štěstím?

Pohled na štěstí se změní, když aplikujeme jeden ze zákonů Ho´oponopono a tím je Absolutní odpovědnost. Jen si to představte nebo lépe vyslovte tuto větu nahlas “Jsem zodpovědný za to, abych byl šťastný!”. Přijetí Absolutní odpovědnosti za své štěstí zcela mění pravidla hry. Najednou to není něco venku, v minulosti nebo v budoucnosti. Nebo něco, co nám zprostředkovává někdo jiný.

Každý je zodpovědný za to, aby byl šťastný.

Štěstí se najednou stává něčím vnitřním, intimním a hlubokým. Štěstí je najednou daleko více o tom mít se rád. V každodenním životě to pak může znamenat, jak se díváme na věci okolo sebe, jak se o sebe staráme, jak děláme běžné věci a činnosti.

Jen si to představte v každodenním životě. Stačí se najednou podívat na to, jak krásně kvetou stromy. Večer si připomenout co jsem dnes zažil pěkného (a poděkovat za to). Když myji nádobí mohu být šťastný, že pomáhám rodině. Znamená to také zajít si třeba na masáž a starat se o sebe i své tělo, aby i ono bylo šťastné.

Tři úrovně štěstí

Přijmout zodpovědnost za to být šťastný vnímám jako jeden z velkých úkolů Školy života. Musíme se to učit a pracovat na tom celý život.

Domnívám se, že ve Škole života jsou hned tři ročníky výuky štěstí. První ročník je naučit se být zodpovědný za své štěstí. Druhý ročník je pak naučit se, aby moje štěstí nebylo na úkor někoho jiného – lidí, zvířat a přírody. A poslední ročník je naučit se, abychom pomocí svého štěstí pomáhali ostatním.

Zodpovědnost za to být šťastný.
Nebýt šťastný na úkor někoho jiného.
Pomocí svého štěstí pomáhat ostatním.

Štěstí od jiných

S Ho ´oponopono zákonem o Absolutní odpovědnosti přichází ještě jeden pohled na štěstí. Štěstí vychází zevnitř. Nemůže nás učinit šťastným něco z venku, lidé ani věci.
A stejně tak nemůžeme my učinit šťastným někoho jiného. Můžeme své okolí ovlivňovat a jít příkladem. Můžeme ostatním pomáhat být šťastní, pokud nás o to požádají, ale nemůžeme přijmout odpovědnost za štěstí někoho jiného.

Štěstí vychází zevnitř.

Jak vy vnímáte štěstí?