Naši spirituální spojenci nám k tomu tři mocné zdroje: sílu, moudrost spojenců a (odpovědnou) akci/čin. Dnešní téma je zaměřeno na první zdroj: sílu.

Dnes jsem měl to potěšení a požehnání vést malý on-line bubnovací kruh šamanů. Kruh byl zaměřený na téma, jakým způsobem se lze propojovat se svými spojenci v každodenním „běžném“ životě a jak využívat šamanské schopnosti na zlepšování našich životů a napomáhání komunitám, ve kterých se pohybujeme.

Naši spirituální spojenci nám k tomu poskytují tři mocné zdroje: sílu, moudrost spojenců a (odpovědnou) akci/čin. Dnešní kruh byl zaměřený na první zdroj: sílu.

Síla nerovná se energie

Na úvod je potřeba zmínit, že často bývají zaměňovány pojmy energie a síla.
Pokud jsme poslouchali v hodinách fyziky, víme, že energie a síla nejsou zaměnitelné. Energie je schopnost vykonávat práci a síla je vykonávání této práce nebo dodávání energie v situaci. Je to opravdu jednoduché! Často si to ale pleteme.

Jinými slovy, síla = práce.  Mezitím je energie více personalizovaným fenoménem. Lze si to představit na elektřině. To co proudí v drátech v zásuvce je energie. Je přítomna, ale nijak aktivní. Když elektrickou energii pustíte třeba do rychlovarné konvice z energie se stane síla – již vykonává činnost/práci.


Co je to síla?

Z šamanského hlediska lze pak, velmi zjednodušeně říci, že síla je energie se záměrem.

Při práci šamana, je pak důležité pracovat s několika základními a obecnými principy.

 • V šamanské práci můžeme se svolením a záměrem volat své soucitné pomocníky a posílat sílu nebo „nabíjet“ ostatní silou ve formě léčení, vhledu nebo podobné pomoci.
 • Síly je dostatek. Lidé k ní nemají přístup, proto o ní bojují. My jako lidé s šamanskou zkušeností máme přístup k síle spojenců.
 • Jako šamani nikdy nepracujeme se svojí silou. Ani ne se silou obecně. Vždy jen se silou soucitných duchů.
 • Síla není pozitivní ani negativní. Tento charakter ji udává záměr. Proto vždy pracujeme se soucitnými duchy z dolního a horního světa. Ducové ve středním světe mohou mít vlastní záměry.

Šamanská cesta za silou

Šamanismus je metoda přímého poznání. V praxi to znamená, že je potřeba dodržovat základní a univerzální principy, z nichž některé jsou popsané výše. Současně nám však naši soucitní spojenci mohou poskytnout učení na míru, tak jak zapadá do naší vlastní a unikátní kosmologie.

Skvěle se k tomu hodí explorativní šamanská cesta pomocí bubnu. Záměr: Jít za svým učitelem a požádat jej o učení o síle. Je dobré požádat, ať také ukáže rozdíl mezi sílou a energií.

Doporučená dálka cesty je 20 minut.

K cestě je ideální přistupovat se zvědavostí dítěte. Klást svým  učiteli další a další doplňující otázky. I pokud učitel řekne, že učení je pro dnešní den u konce, buďte jako malé dítě. Stále se ptejte „proč“, „ukaž mi ještě více“. A to až do doby dokud nezazní návratový signál.

Síla v šamanově praxi

Síla se zpravidla neprojevuje jako konstantní flow. Ale spíše se jedná o „raiding the wave“ – jízdu na vlně.  Někdy máme síly hodně, jindy málo. Někdy nás síla nastartuje – v jeden okamžik ji máme hodně a pak se již vezeme. Proto je lepší dívat se na sílu z dlouhodobějšího hlediska. Kolik ji máme v určitém časovém období.

Přístup „raiding the wave“ se projevuje ještě jedním aspektem. Žádná vlna není stejná. Bez ohledu na to, jestli je vlna velká, vysoká, táhlá, zpětná, každá má svou kvalitu. Stejně tak síla různých soucitných spojenců může mít různou kvalitu. Proto se, k prohloubení šamanské práce hodí následující cesty:

Prohlubování spojení se soucitným silovým spojencem

Jedná se o sérii tří krátkých cest pomocí bubnu – stačí 3-5 minut každá cesta.

 • Jít za soucitným spojencem se záměrem zjistit, jaká je kvalita síly mého spojence
 • Jít za soucitným spojencem se záměrem zjistit, kde na těle se může projevovat
 • Jít za soucitným spojencem se záměrem zjistit, jak mohu se silou spojence proaktivně spolupracovat

Power song

Power song je úžasná technika, jak se spojovat se silou spojence v průběhu dne, tak aby to nerušilo ostatní lidi. Silovou píseň si lze téměř kdykoliv a kdekoliv pobrukovat

 • Záměr: Jít za spojencem a požádat jej o silovou píseň. Silovou píseň se po návratu do běžné reality naučit a využívat ji dle potřeby.

Chřestidlo

Chřestidlo může v šamanově praxi sloužit jako „anténa“, kterou lze sílu soucitných spojenců přijímat a posílat. Jen pro jistotu je potřeba zdůraznit, že vždy pracujeme pouze se silou soucitných spojenců.

Kdybychom v běžném životě, třeba na autobusové zastávce, vytáhli chřestidlo, bylo by to velmi rušivé. Pro okolí i pro nás. Přesto si lze jednoduše udělat „cestovní chřestidlo“.  Stejně účinně jako běžné chřestidlo může fungovat třeba krabička Tic Tac nebo zápalek.

Je však dobré provést inicializace takovéhoto chřestidla:

 • Šamanská cesta pomocí bubnu. Záměr je jít za vámi vybraným předmětem a požádat jej, zda jej mohu využívat jako chřestidlo pro přijímání a posílání síly. Pokud ano, zda chce něco na oplátku
 • Je to cesta ve středním světe. Proto se spojencem. Může se stát, že předmět odmítne nebo bude mít požadavky, které pro vás nejsou přijatelné.

Síla jako pomoc

Pomoc je v šamanismu typicky forma síly.

 • Vybrat si nějaké téma, které aktuálně řešíte. Jít za spojencem se záměrem „Prosím o pomoc s…“. Nic dalšího neřešit.
 • Důležité je vnímat, co se bude v následujících hodinách, dnech nebo týdnech dít. Vnímat změnu.
 • POZOR tuto cestu a s tímto záměrem je dobré dělat pouze pro sebe jako šamana. Nepovažuji ji za vhodnou pro práci s jinými lidmi/klienty. Na to jsou vhodné jiné techniky.

Ať vás provází síla soucitných spojenců