Ticho se prolíná mnoha spirituálními praktikami.
Na mysl mi přichází Bible „Na počátku bylo slovo…“ před slovem tedy muselo být ticho. Stejně tak se mi vybavuje citát sufí básníka Rumího: „Ticho je jazykem boha, vše ostatní je pouhý překlad“.

Úloha ticha v šamanismu a praktické tipy na cesty

V toltécké tradici se hovoří o „tichém vědění“, které se nachází za hranicí uvažující mysli, za všemi slovy. Jak píše Don Jose Ruiz v knize Moudrost šamanů „Hluboké vhledy, které k vám z tichého vědomí proudí můžeme dostávat pomocí inspirativních myšlenek, intuice či dokonce pocitů v těle… Tiché vědění s sebou navíc nikdy nepřináší energii nenávisti, vzdoru a pomstychtivosti.“

Šamanismus je však především metodou přímého poznání. Proto níže je několik tipů na práci s tichem. Většina z nich pracuje s šamanskou cestou pomocí bubnu, vycházející z přístupu Core šamanismu, jak jej popisuje Michael Harner.

Při šamanských cestách za tichem velmi doporučuji snažit se vnímat všemi smysli – jak vnějšími (vnímat třeba vůně, teplotu, povrh materiálu) tak vnitřními (pocity v těle, proudění síly a energie).

Ticho je velmi mocný nástroj. Přeji příjemné cesty.


Tipy na šamanské cesty spojené s tichem

Bubnování s tichým koncem

 • Tato technika mi byla ukázána soucitnými spojenci a s oblibou ji od té doby využívám při individuálním i skupinovém bubnování.
 • Když bubnujete se záměrem budování síly, po bubnování na chvíli zůstaňte v té pozici, jaké jste byli při bubnování a buďte v tichu. Jen vnímejte, jak proudí síla. To je vše.
 • V našem on-line Kruhu šamanů pak máme úvodní bubnování rozdělené na tři fáze: (i) mikrofony jsou vypnuté každý bubnuje sám a buduje sílu. Jediný, kdo má zapnutý mikrofon je ten kdo vede bubnování, (ii) vedoucí bubnování zabubnuje 1×7 úderů. Následně všichni zapnou mikrofony a pokračují v bubnování, (iii) vedoucí bubnování opět zabubnuje 1×7 úderů, načež všichni přestanou bubnovat a jen sedí a vnímají plynutí již společné síly. Je úžasné jak tato technika dokáže fungovat v on-line kruh/digitálních realitách.

Naslouchání v tichu v přírodě

Divinační technika, na kterou je potřeba cca 1-2 hodiny.
Zde je postup

 • Na úvod je potřeba se stanovit jasný záměr.
 • Dopředu si vyberte místo v přírodě, kam se vydáte. Než racionální plánování je lepší dát prostor své intuici, ať vybere místo ona. Důležité je, aby šlo o místo, kde nebudete rušení jinými lidmi (zde již nastupuje racionální plánování a nádherně ukazuje potřebu spojování intuice a racionálna).
 • Na místo jděte alespoň chvíli pěšky. Když se vydáte na cestu, vyberte si nějaký práh, který překročíte. Může se jednat o rýhu na silnici, kořen, klacek. Jeho překročením se skutečně vydáte na cestu.
 • Po příchodu místo, se samozřejmě nezapomeňte pozdravit s duchy místa a říci jim svůj záměr.
 • Následně se jen posaďte a buďte v tichu.  Jen vnímejte okolí. Buďte všímaví, ale nehledejte odpověď na svůj záměr.
 • Odpověď na záměr může přijít v různé formě. Může to být silná myšlenka či emoce, zvíře nebo třeba vlna na vodě.
 • Po cca 1-2 hodinách se vraťte zpět. Opět překročte práh, stejný jako na začátku cesty.
 • Všechny své zážitky si zapište. A v průběhu následujících dnů se k nim vracejte. Porovnávejte si je se svým záměrem.
 • Někdy se stane, že odpověď na váš záměr již přijde v průběhu cesty – sezení v přírodě. Někdy až dodatečně při psaní nebo čtení zápisků.

Cesta do ticha

 • Klasická šamanská cesta za pomocí bubnu a samozřejmě s doprovodem spojence. Záměr cesty je jít do ticha a požádat tam o učení. Důležité je být zvědavým žákem – ptát se, chtít vědět stále více, říkat ukažte mi více. Pro pokročilé: V průběhu cesty lze požádat spojence o splynutí, ať ukáže ještě jiný pohled na ticho. Doporučil bych cestu o délce 20 minut.

Jít za spojencem se záměrem být s ním v tichu

 • Jedná se o metodu, která může velmi prohlubovat vztah se svým spojencem. Je tak vhodná pro pokročilejší práci vhodnou v okamžiku, kdy máte již dobře navázaný vztah.
 • Opět se jedná o klasickou šamanskou cestu za pomocí bubnu. Záměr je „Jít za spojencem a být s ním po dobu šamanské cesty v tichu.“
 • Doporučil bych cestu o délce 10 minut.

Šamanská meditace

 • Toto je experimentální cesta. Pokud máte zkušenosti zkuste s meditacemi, zkuste šamansky cestovat se záměrem meditovat. Jděte do dolního nebo horního světa na vaše oblíbené místo a tam usedněte v meditaci. Vnímejte, co se děje a jak to jde oproti klasické meditaci.

Jak vidíte, techniky na práci s tichem nejsou nijak složité. Přesto z vlastní praxe mohu říci, že jsou velice intenzivní často emotivní a mohou být i transformativní.

Krásně ukazují, jak jednoduché věci mohou být silné. A že v jednoduchosti není jen krása, ale také síla.

Jak zaznělo dříve, šamanismus je metoda přímého poznání. Doporučuji zde prezentované techniky vyzkoušet, vytvořit si na ně vlastní názor a podle toho je zařadit do své praxe.

Ticho nechává rozeznít. Ticho může existovat bez zvuků. Zvuk bez ticha ne.