Typické oblasti životní spokojenosti

Přehled důležitých oblastí 

Typické oblasti životní spokojenosti

 

Jak vyplnit tento obrázek?

Zavřete na chvíli oči a uvědomte si, jak se pro každou jednu oblast v současné době cítíte. Nejnižší známka je 1 a nejvyšší 10. Postupně si zaneste všechny známky do grafu a spojte je.

Vznikne graf viz. obrázek.

Je dobré si toto cvičení prákrát do roka zopakovat:-) 

Jedná se o doplněk minikurzu Jak na Vision Board. Lze použít i samostantě.

Máte cokoliv na srdci nebo v mysli?