Vesmírné zákony

Pravidla, kterými se řídí hlubší smysl našeho života

Vesmírné zákony jsou univerzální principy, na základě kterých žijeme naše životy.

Přijmutí a osvojení si Vesmírných zákonu přináší do našich životů úspěch a bohatství.

Seznamte se s duchovními zákony pomocí on-line kurzu

Vyzkoušejte si sami sílu vesmírných zákonů s praktickým on-line kurzem zdarma.
>>> Registrace do kurzu zde <<<

Co jsou vesmírné zákony

To, co vnímáme jako realitu je pouze jedna vrstva světa, ve kterém žijeme. Pod povrchem jsou naše životy a životní kroky řízeny souhrnem principů a pravidel, které nazýváme vesmírné zákony.

Co jsou to vesmírné zákony?

Jedná se o soubor univerzální principů, základních myšlenek a pravidel týkající se podstaty. Jsou tím, co řídí naše životy, a to bez ohledu na to jakou máme životní filosofii nebo náboženství.

Co přináší vesmírné zákony?

Osvojením vesmírných zákonů se můžeme stát mistry svého života a životního konání. Přináší hlubší porozumění a s tím spojený klid a zároveň aktivní činnost. Pomáhají vést všímavý a smysluplný život.

Pokud se řídíme vesmírnými zákony vstupuje do našich životů vnitřní řád, který se projevuje jako klid, přijetí, pokora, všímavost a vědomá činnost. My jsme však na vesmírné zákony zapomněli, neřídíme se jimi a proto tak často nejsme v harmonii.

S vesmírnými zákony si uvědomíme, že váš život není náhoda, začneme chápat, proč se vám děje právě to co se děje.

Kde najdou vesmírné zákony uplatnění?

Řídí se jimi celý systém vesmíru, přírody i našich životů. Proto, jako pravidla, vstupují  do zásadních životních událostí, stejně jako do „drobných“ každodenních činností“.

Osvojování si vesmírných zákonů nám přináší pochopení proč jsme se narodili, proč jediné co máme je přítomný okamžik, jak vést smysluplný život, co je to pravé a skutečné bohatství. A třeba nás také učí, proč se některé životní lekce k nám vrací stále dokola.

Jinými slovy nás vedou na cestu mistrovství, tedy do stavu rovnováhy, kdy není již co přidat ani odebrat.

Jaké jsou vesmírné zákony?

Vesmírné zákony jakožto univerzální principy tvoří celek a je velmi těžké je přesně popsat slovy. Navíc často je potřeba zákonům více vnitřně porozumět než je logicky pochopit. Taktéž různé náboženské a filosofické tradice mohou ty samé zákony popisovat různě.

Vesmírné zákony jak jsou zde popisovány vychází z šamanské tradice a jsou rozděleny do tří základních oblastí – Cesta spirituálního bytí, Cesta materiálního bytí a Cesta úspěchu.

Záměrně je popis jednotlivých zákonů rozdělen do formy on-line e-mailového kurzu. Umožní vám tak postupně se seznámit s jednotlivými zákony a vnitřně si je prožít.

Jaké jsou vesmírné zákony

cesta spirituálního bytí

Zákon jednoty

Zákon duality

Zákon přijetí

Zákon víry

cesta materiálního bytí

Zákon rovnováhy

Zákon životního poslání

Zákon vyššího celku

Zákon karmy

cesta úspěchu

Zákon přítomného okamžiku

Zákon záměru

Zákon akce

Zákon rezonance

Zákon jednoty

Zákon jednoty je nejvyšším zákonem. Říká, že jsme součástí vyššího celku – jednoty (někdo ji může nazývat jako bůh, láska, energie nebo třeba kvantové pole) vždy jsme byli a vždy budeme. Spíše si na spojení s jednotou musíme rozpomenout a vnímat jej než se snažit racionálně uchopit. V kurzu je obsažen praktický příklad, který pomůže s přijetím.

 

Zákon duality

Dualita je náš božský dar. Provází nás provází naším životem. Bez duality by náš život nemohl existovat. Je naší přirozenou součástí. Dualita nám poskytuje svobodnou vůli, prostor pro učení. Pomáhá nám směřovat k rovnováze.

 

Zákon přijetí

Zákon přijetí může transformovat naše životy. Učí nás přijímat sebe, druhé a boha takové jací jsme. Je to aktivní zákon, který si můžeme pravidelným tréninkem osvojit. Má sílu transformovat naše životy.

 

Zákon víry

Ne nadarmo se říká, že víra hory přenáší. Víra je palivem našeho lidského bytí. Ač si to nemusíme uvědomovat, víra se projevuje ve veškerých našich činnostech. Třeba i v řízení auta – zkuste řídit bez víry, že dojedete bezpečně do cíle.

 

Zákon (ne)rovnováhy

Zákon (ne)rovnováhy nás učí, že veškerý pohyb okolo nás i v nás má tvar sinusoidy a z dlouhodobého hlediska směřujeme k rovnováze. Vše je neustále v pohybu. Vše, co se děje a co děláme je dočasné. Náš současný neúspěch je dočasný, stejně jako úspěch je dočasný.

 

Zákon životního poslání

Poskytuje odpověď na dvě otázky. Jaký je smysl života a jaké je mé poslání.
Jaký je smysl života? Odpověď se nachází již v otázce. Smyslem života je vědomě využívat smysli a být při tom v přítomném okamžiku.
Jaké je mé poslání? Je to odpověď na otázku „Jak mohu pomoci“.

 

Zákon vyššího celku

Zájem vyššího celku je nadřazen zájmu nižšího. Zájem rodiny je nadřazen zájmu jednotlivce. Zájem společenství je nadřazený zájmu rodiny. Zájem lidstva je nadřazen zájmu společenství. Zájem přírody je nadřazen zájmu lidstva. A konečně zájem nejvyššího celku – boha, jednoty je nadřazen zájmu přírody. Tímto zákonem se řídí vše v přírodě.

Zákon karmy

Zákon karmy navazuje na Zákon duality. Zákon duality nám přináší svobodu volby. Zákon karmy pak přináší zodpovědnost za naše volby. Ne není to zločin a trest. Spíše je to, co jsme zaseli a co sklidíme. Zákon karmy nám poskytuje prostor pro učení se. Možná překvapivě je to soucitný zákon (o tom více v kurzu).

 

Zákon přítomného okamžiku

Čas ve své podstatě neexistuje. Čas je konstruktem naší mysli, která má tendenci toulat se ve vzpomínkách (minulost) nebo očekávání (budoucnost). Zákon přítomného okamžiku nás mimo jiné učí, že většina našich problémů jsou v minulosti a budoucnosti a je tedy jen v naší mysli.

 

Zákon záměru

Vše kolem nás má nějaký záměr. Jinak by „to“ nemohlo existovat. Rostliny mají záměr růst, zvířata mají záměr se rozmnožovat. Tyto záměry byly dány bohem (stvořitelem, láskou…). My lidé jsme dostali dar tvořit si vlastní záměry a naplňovat tak své životní poslání.

 

Zákon činnosti

Veškeré myšlenky mají tendenci se uskutečňovat. Avšak většina lidí je, díky své fyzické podstatě, na nízké energetické úrovni. Proto, aby se naše myšlenky uskutečňovaly potřebujeme vedle záměru a víry jednu podstatnou ingredienci – akci nebo jinými slovy čin či úsilí.

 

Zákon rezonance

Zákon rezonance nás učí přijímat naše myšlenky a efektivně s nimi pracovat. Myšlenky pak rozděluje do třech kategorií – pozitivní myšlenky, negativní a ulpívavé. Také nás učí zodpovědnosti (podle přístupu „být zahradníkem ve své zahradě“) a všímavosti.

On-line kurz pro hlubší pochopení vesmírných zákonů ZDARMA

  Se naučíte chápat všech 12 vesmírných zákonu

   Pochopíte jak je využívat v každodenním životě

   Vesmírné zákony vnitřně prožijete s pomocí praktických cvičení

   Zjistíte jak pomáhat nejenom sobě, ale i ostatním

   Budete mít možnost vydat se cestou vděčnosti, pokory a hojnosti

Proč vznikl tento kurz?

Téma Vesmírných zákonů mě oslovilo koncem roku 2020. V té době jsem měl již mnoho zkušeností s osobním rozvojem, šamanismem, meditacemi, prací s přírodou, s Ho´oponopono atd. Avšak stále jsem vnímal, že mi něco uniká, že je možné jednotlivé kousky vědomostí, které jsem získával, propojit do většího celku, že se vzájemně ovlivňují.

To mě vedlo ke studiu vesmírných zákonu. Studiem je zde míněna četba, šamanské cesty, meditace a v neposlední řadě pozorování přírody jakožto největší učitelky. Výsledek mého studia vám předkládám v on-line kurzu.

Jak kurz probíhá?

Každou sobotu ráno dostanete mail popisující jeden z vesmírných zákonů. V neděli pak dostanete druhý mail, ve kterém je praktické cvičení, jak si vnitřně daný zákon prožít. Považuji toto za ideální formu spojující racionální myšlení a hlubokou moudrostní vnitřního vědomého prožitku.
U všech zákonů doporučuji vytvářet si na ně svůj vlastní názor a uvědomovat si, jak zapadají do vaší životní cesty. Znamená to klást si otázku Proč. Například “Proč tomutu zákonu nerozumím, když ostatním ano”, “Proč se mi tento líbí a jiný se mi nelíbí” atd. Mějte na mysli 4. dohodu Dona Miguela Ruize “Nic slepě nepřijímejte a nic slepě neodmítejte”.

Skutečně je kurz zdarma?

ANO!
Veškeré informace z tohoto kurzu jsou volně k použití a šíření. Můžete s nimi naložit dle vaší vůle.

Na druhou stranu, musím upozornit, že pokud Vám kurz přinesl prospěch, je potřeba podpořit kolování energie a ocenit energii, kterou jsem vložil do jeho přípravy, adekvátně tomu co vám kurz přinesl.

Může se jednat o protihodnotu ve formě peněz, vlastních služeb, zajímavých produktů nebo informací. Po předchozí dohodě se může jednat o poskytnutí těchto věcí jiným lidem, kteří tyto věci potřebují více než já.

Další zdroje

Pokud se chcete o Vesmírných zákonech dozvědět více nebo získat jiný výklad než je v kurzu, doporučuji:

  • Knihu Deepak Chopra: Sedm duchovních zákonů úspěchu. Malá kniha nabízející mnoho hlubokých vhledů
  • Knihu Dan Millman: Zákony Ducha. Praktická příručka jak uplatňovat Vesmírné zákony v každodenním životě
  • Procházky přírodou. Příroda je mocná učitelka. Stačí jít ven a dívat se
  • Meditaci s otázkou “Kdo jsem? Co jsem?”
  • Ticho. Rúmi říká: “Jazykem boha je ticho, vše ostatní je pouhý překlad. Kde ústa mlčí, srdce mluví tisícy jazyky.”
Vesmír a jeho zákony