Podmínky kurzu

Úvodní ustanovení

Předmětem těchto Produktových podmínek je formálně specifikovat kurzy poskytované v rámci stránek zivotnipout.cz a další kurzy s tematiku osobního rozvoje, který poskytuji jakoužto autor tohoto kurzu.

Popis kurzu

Kurz je poskytován formou zasílaných e-mail zpráv na adresu zadanou odběratelem.

Cena online kurzu a platba

Není-li stanoveno jinak, platí, že:

1) Kurz je poskytován zdarma. Není požadována žádná finanční ani jiná protihodnota při využívání kurzu.

2) Absolvent kurzu může být vyzván k vyjádření hodnoty, kterou mu kurz přinesl a to formou protihodnoty. Zda se bude jednat o protihodnotu formou peněz, produktů či služeb je na individuálním zvážení každého jednoho absolventa kurzu. Po vzájemné dohodě může být protihodnota poskytnuta i třetí straně.

3) Na protihodnotu nevznáším žádný nárok. Pokud se rozhodnete žádnou neposkytnout, je to na vašem rozhodnutí. V tomto případě jen upozorňuji na princip kolování energie, kdy pokud vám kurz přinese prospěch, měli byste tento prospěch nějakou formou vyjádřit.

Duševní vlastnictví

Kurzy, jakožto jejich části mohou být dále šířeny po souhlasu autora. V případě zájmu se obraťe na mail: zivotnipout@ondrejkarban.cz.

Zodpovědnost

Materiál obsažený v kurzu má vzdělávací charakter. Nemohu poskytnout žádné záruky ohledně účinnosti popisovaných cvičení ani za to nenesu odpovědnost.

Při využívání cvičení doporučuji používat vlastní mysl a srdce a být ke všemu přirozeně skeptický.

 

Klid a mír začíná ve mně.

Ondřej Karban