Moc se mi líbí vysvětlení Ho´oponopono vět z knihy Ho´oponopono a poklepávání od Ulricha Emila Dupreeho.

Jedno vysvětlení vět od tohoto autora můžete najít v předchozím  příspěvku Ho´oponopono a rodinné konstelace. Nádherně se na nich ukazuje použitelnost vět v jednotlivých situacích a adaptování významu.

Pokud nevíte, jak věty použít je k dispozici on-line kurz a pokud již pracujete s Ho´oponopono nezapomeňte, že vždy čistíme pouze sami sebe.

Omlouvám se

Spojuji se se svými pocity. Přijímám to, co je ve mně negativní, to, co odporuje lásce. Přejímám odpovědnost. Omlouvám se, že jsem svým negativním potenciálem a jemu odpovídajícím chováním měl podíl na utrpení světa. Svým myšlením a jednáním jsem blokoval energii a řeku života. To se manifestovaly mé stinné části. Omlouvám se, že já nebo mí předkové druhým vědomě nebo nevědomě ublížili a bránili jim v rozvoji. Lituji toho všeho a omlouvám se.

Prosím, odpusť mi – já odpouštím sobě

Prosím o odpuštění, že jsem svým přesvědčením, svým myšlením nebo svým jednáním způsobil druhým utrpení. Prosím o odpuštění, že na jedné určité vztahové rovině mám i já podíl na konfliktu a že jsem byl součástí problému. Prosím o odpuštění, že i já byl pachatelem. Odpouštím si to negativní v sobě. Odpouštím si, že jsem se v určitých situacích dal i já k dispozici jako oběť. Prosím o odpuštění, že jsem se z oběti stal pachatelem. Odpouštím si všechny své dřívější chyby a své tehdejší chybné chování. Odpouštím a promíjím všem ostatním, kteří mně a mým příbuzným vědomě nebo nevědomě ublížili. Odpouštím si, že cítím vinen. Odpouštím pachateli a pouštím a nechávám jít nás oba. Nyní nás zcela a naprosto pouštím a nechávám jít.

Miluji sebe – miluji tebe

Respektuji sebe a respektuji tebe. Mám se rád se všemi svými nedostatky i všemi svými přednostmi a přijímám se, jaký jsem. Miluji to, co je. Přijímám problém a uznávám, že je ve mně něco, co je třeba léčit. Věřím, že mě tato situace posune dál. Miluji situaci, jež za mnou přišla, aby mě navrátila do řeky života. Miluji tuto situaci, která mi ukazuje, co je třeba dělat. Uznávám božské v tobě a uznávám božské v sobě. Využívám tohoto poznání a nově utvářím situaci. Vysílám pachateli soucit. Navracím se od odloučení a iluze svého ega zpět do jednoty. Vše je propojeno a já vcházím do harmonie.

Děkuji

Děkuji za požehnání skrývající se v této situaci. Děkuji za poznání. Děkuji za učiněnou zkušenost. Děkuji za transformaci. Děkuji za nejlepší řešení pro mne a pro všechny zúčastněné. Děkuji za uzdravení. Děkuji za zázrak. Děkuji za svůj život. Děkuji za boží milost. Děkuji za božskou moudrost. Děkuji za uzdravení všech zúčastněných tady a teď.